Hırdavat Sektörü Dile Geldi.

Anasayfa > Hırdavat Sektörü Dile Geldi.

Hırdavat sektörü, inşaat sektörüyle neredeyse birebir ilişkili bir sektördür. Dolayısıyla, inşaat sektöründeki olumlu, olumsuz gelişmelerin hırdavat sektörünü direkt olarak etkilediği söylenebilir. Hırdavat sektörünün lokomotifi olması sebebiyle inşaat sektörünün desteklenmesi önem arz etmektedir. Her ne kadar inşaat sektöründeki gelişmelerden birebir etkilense de hırdavat sektörünün inşaat sektöründen bağımsız da birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlar ana hatlarıyla;  Son yıllarda enflasyon değerlerindeki düşüş nedeniyle hırdavat sektöründe oluşan stoksuz ticaret neticesinde fiyat ve vadeli satış sürelerindeki rekabet,  Kar marjlarındaki aşırı düşüş,  Hiper marketlerin perakendeci firmaların satışlarını olumsuz yönde etkilemesi,  Kalitesiz Uzakdoğu mallarının sektörde yarattığı sıkıntı olarak özetlenebilir. Bu kapsamda, hırdavat ve sanayi malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimize yönelik olarak bir anket çalışması yapılmış ve sektörün durum değerlendirmesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Söz konusu anket 400 adet grup üyesine sirküler yolu ile gönderilmiş ve 44 adet firmadan yanıt alınmıştır. Anılan 44 firmanın 42'sinin formu değerlendirilebilir niteliktedir. Anket sorularına verilen yanıtlar ışığında yapılan değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir: 61. Hırdavat ve Sanayi Malzemeleri Grubu Anket Değerlendirmesi Soru 1. Firmanız aşağıdaki gruplardan hangisinde faaliyet göstermektedir? Anketi değerlendirilebilen firmaların 32'sinin satıcı, 1'inin imalatçı, 9 adedinin ise hem imalatçı, hem satıcı olarak faaliyetlerini sürdürdükleri sonucuna ulaşılmıştır.

AR&GE BÜLTEN 2007 MART - SEKTÖREL 27 Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Firmaların Gruplarını Gösteren Tablo Grup Frekans (Sayı) Yüzde ( %) İmalatçı 1 2 Satıcı 32 76 İmalatçı + Satıcı 9 22 Toplam 42 100 Soru 2. 2005 yılı ile karşılaştırıldığında 2006 yılında firmanızın satışları nasıl bir değişim gösterdi? Anketi değerlendirilebilen firmaların yüzde 50'si 2006 yılında 2005 yılına göre satışlarının arttığını belirtirken, %16’sı satışlarının azaldığını ifade etmiştir. Geri kalan firmaların satış miktarlarında değişim olmadığı gözlenmiştir. Tablo 2: 2005 Yılına Göre 2006 Yılında Firmaların Satışlarındaki Değişim Not: İmalatçı 1 adet firma olduğundan, imalatçı firma imalatçı+satıcı grubunda değerlendirilmiştir. Tabloya göre satıcı firmaların %76’sı, hem imalat hem de satış yapan firmaların %24’ü 2006 yılında bir önceki yıla göre satışlarının arttığını belirtirken, yine satıcı firmaların %57’si, ve imalatçı + satıcı firmaların %43’ü satışların azaldığı yönünde görüş bildirmiştir. Soru 3. 2005 yılı ile karşılaştırılınca firmanızın toplam çalışan sayısında değişim oldu mu? Anketi değerlendirilebilen firmaların %40'ının 2006 yılında bir önceki yıla göre istihdamlarında artış gözlenirken, %47'sinin toplam istihdamlarında değişiklik olmadığı görülmüştür. %13’lük küçük bir kesimin ise eleman sayısı azalmıştır. Soru 4. 2005 yılı ile karşılaştırıldığında 2006 yılında firmanızın karı nasıl bir değişim gösterdi? Anketi yanıtlayan firmaların 11'i 2006 yılında firmalarının karının arttığını ifade ederken, 20 tanesi karlarının azaldığını belirtmiştir. Kalan 11 tanesi ise firmalarının karının değişmediğini ifade etmiştir. 2006 yılında karlılıklarının arttığını belirten firmalardan 8 tanesi satıcı, 3 tanesi satıcı+ imalatçı olduklarını ifade etmişlerdir.

AR&GE BÜLTEN 2007 MART - SEKTÖREL 28 Tablo 3: 2005 Yılına Göre 2006 Yılında Firmaların Karlarındaki Değişim Not: İmalatçı 1 adet firma olduğundan, imalatçı firma imalatçı+satıcı grubunda değerlendirilmiştir. Soru 5. 2006 yılına göre 2007 yılında hırdavat sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Firmaların %54'ü 2007 yılında hırdavat sektörünün durumunun daha olumsuz olacağını belirtirken, %14'ü iyimser davranarak sektörün olumluya doğru gideceğini ifade etmiştir. Soru 6. Sektörünüzün aşağıda yer alan sorunlarını önem sırasına göre sıralayınız. (Lütfen en önemli seçenek 1 olmak üzere 8’e kadar sıralama yapınız.) Ankete verilen yanıtlara göre hırdavat sektörünün en önemli sorununun “piyasada standartlara uymayan, kalitesi eşdeğer olmayan malların varlığı” olduğu tespit edilmiştir. Tablo 4: Önem Sırasına Göre Hırdavat Sektörünün Sorunları Sektör Sorunları İşaretlenen Seçenek Sayısı Önem Sıralaması Sıra Kayıt dışı satışlardaki yoğunlaşma. 40 3,525 3. Aynı ürünün piyasaya farklı isim ve kod numaralarıyla sürülmesi. 38 5,394 7. Piyasada standartlara uymayan, kalitesi eşdeğer olmayan malların varlığı 40 3,150 1. Sektör firmaları arasındaki diyalog eksikliği. 37 4,405 5. Yetkili satıcı ya da bayilik düzeyindeki aksaklıklar veya yanlış uygulamalar. 37 4,297 4. Üreticilerin, satıcı firmaları dikkate almadan promosyon kampanyaları düzenlemeleri. 36 4,972 6. Üretici firmaların tüketiciye direkt olarak satış yapmaları. 38 3,289 2. Resmi ihalelerde konular ayrılmaksızın fiyat teklifi istenmesi. (Örneğin kum, çakıl ve teknik malzemenin aynı ihalede çıkarılması.) 35 5,857 8. Yöntem: Frekans dağılımı ve yüzde tekniği

AR&GE BÜLTEN 2007 MART - SEKTÖREL 29 Değerlendirmede önem sırasına göre sektör sorunları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Piyasada standartlara uymayan, kalitesi eşdeğer olmayan malların varlığı. 2. Üretici firmaların tüketiciye direkt olarak satış yapmaları. 3. Kayıt dışı satışlardaki yoğunlaşma. 4. Yetkili satıcı ya da bayilik düzeyindeki aksaklıklar veya yanlış uygulamalar. 5. Sektör firmaları arasındaki diyalog eksikliği. 6. Üreticilerin, satıcı firmaları dikkate almadan promosyon kampanyaları düzenlemeleri. 7. Aynı ürünün piyasaya farklı isim ve kod numaralarıyla sürülmesi. 8. Resmi ihalelerde konular ayrılmaksızın fiyat teklifi istenmesi. (Örneğin kum, çakıl ve teknik malzemenin aynı ihalede çıkarılması.) Soru 7. Sektörün sorunlarıyla ilgili eklemeniz ya da belirtilen sorunlar için çözüm önerileriniz varsa yazınız. Anketi yanıtlayan firmaların, • Şikayetçi oldukları konular; o Sektördeki hatalı rekabetin hem firma karlarını azalttığı, hem de müşterileri bölerek piyasanın işleyişini bozduğu, o Bayilerin yetkili satıcılara fiyat listelerini sunmaları, o Toptancıların perakende satış yapmaları • Talepleri ise; o Ticaret hayatının önemli bir sorunu olan tahsilat sıkıntılarına ve karşılıksız çeklere çözüm için çaba harcanması, o Ticaret Odası’nın internet sitesinde piyasada alışveriş yaptığı firmaları dolandıran firmaların ve sahiplerinin isimlerinin açıkça listelenerek, kamuoyuna duyurulması, o İhaleler verilirken İzmir firmalarının ön planda olması, İzmir'in parasının İzmir’de harcanması, o Kalitesiz Çin ve Uzakdoğu mallarının girişinin kotalarla azaltılması, o Seyyar satışların önlenmesi için çalışmalar yapılması olarak özetlenebilir. 

İnşaat Sektörü Küçülmeye Rağmen İstihdamda Büyüyor

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından Türk yapı sektörünün yıllık performansına dair en geniş değerlendirmeyi sunan “Türk Yapı Sektörü Raporu 2014” için yapılan çalışmalarda sektörle ilgili bazı bulgular netleşmeye başladı. 2014 yılının tamamında inşaat sektörünün yüzde 3,5-4,0, yapı malzemeleri sanayi üretiminin yüzde 5,0, yapı malzemeleri iç pazarının yüzde 10-12 arasında büyümesi öngörülüyor. Elde edilen ilk belirlemelere göre, ekonomi ve inşaat sektörü 2014 yılı ilk yarısında küçülürken, inşaat sektöründe istihdam 1.95 milyon ile geçen yılın aynı döneminin 111 bin kişi üzerinde gerçekleşti. Sektör Türkiye için oldukça önemli bir istihdam kaynağı olmayı sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları sürdürülen Türk Yapı Sektörü Raporu 2014’de; büyüme ivmesi, gayrimenkul sektörü, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat büyüklükleri gibi çok çeşitli veri ve etkenler ışığında, önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak analiz edilecek. Yapı dünyasının bilgi merkezi Yapı-Endüstri Merkezi tarafından hazırlanan Türk Yapı Sektörü Raporu 2014 yenilenen tasarımı, genişleyen içeriği, 2015 yılı dış ticaret ithalat-ihracat rakamlarına ve yeni gelişen pazarlara dair öngörüleriyle birlikte her yıl hazırlanan rapordan çok daha farklı bir konseptle hazırlanıyor. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda Türk Yapı Sektörü Raporu danışmanı Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanan çalışmada; Ekonominin lokomotiflerinden inşaat sektörünün 2014 yılı ilk yarısında yüzde 3,8 büyüdüğü ve ekonomide uygulanan politikalar ile inşaat sektöründeki büyümenin yavaşladığı vurgulanıyor. İnşaat sektörünün 2014 yılını ise yüzde 3,5-4,0 arasında büyümeyle kapatacağı öngörülüyor. Raporla ilgili ön değerlendirmelere göre ekonomide uygulanan iç talebi sınırlayan politikaların konut satışlarını etkilediği belirtiliyor. 2014 yılının ilk yarısında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 gerileyerek 524 bin 776 adet oldu. Yabancıların konut alımı ise aynı dönemde yüzde 62,5 arttı ancak 8.507 adette kaldı. İnşaat sektörü ekonomide ve sektördeki büyüme hızında yaşanan yavaşlamaya rağmen istihdamını arttırıyor. 2014 yılı ilk yarısı sonunda inşaat sektöründe istihdam 1.95 milyon ile geçen yılın aynı döneminin 111 bin kişi üzerinde. Türkiye için oldukça önemli bir istihdam kaynağı olan sektör, çalışan sayısı ve çalışma koşulları göz önüne alındığında iş güvenliği ihtiyacıyla öne çıkıyor. Türk Yapı Sektörü Raporu 2014 için yapılan çalışmalarda, 2014’ün son çeyreğine girilirken elde edilen bazı önemli bulgu ve değerlendirmeler şöyle:

Dünya ekonomisi ve inşaat sektörü:Gelişmiş ülkelerde büyüme, gelişenlerde daralma

Dünya ekonomisi 2014 yılında özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ile birlikte 2013 yılından daha hızlı büyüyor. Geçen yılın ilk yarısında yüzde 2,4 olan dünya ekonomisindeki büyüme 2014 yılın ilk yarısında yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. ABD ekonomisinde hızlanan ve giderek kalıcı hale gelen büyüme dünya ekonomisi için de ümit veriyor. AB ekonomisi de 2013 yılında başladığı büyümesine devam ediyor. Gelişen ülkelerde ise ekonomik büyümeler yavaşlamakta ve potansiyellerinin altında gerçekleşiyor. Gelişmiş ve gelişen ülkelerdeki ekonomik performanslar inşaat sektörüne de yansırken, ABD’de inşaat, konut ve gayrimenkul sektörü 2014 yılında hızlı bir büyüme gösteriyor. AB inşaat sektörü de uzun bir aradan sonra yeniden büyüyor. Buna karşılık gelişen ülkelerde ise inşaat sektörlerinde büyüme yavaşlıyor. Çin ve Hindistan’da yavaşlayan inşaat sektörlerindeki büyüme, Rusya ve Brezilya’da ise neredeyse durma noktasında.

Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü: Yine ekonominin üzerinde büyüyor

Türkiye ekonomisi 2014 yılının ilk yarısında yüzde 3,3 büyüdü. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı hedefleyen politika uygulamaları ile özellikle özel tüketim ve yatırım harcamaları ile birlikte ekonomik büyüme yavaşladı. 2014 yılının tamamında yüzde 3,5 büyüme öngörülüyor. Ekonominin lokomotiflerinden inşaat sektörü 2014 yılı ilk yarısında yüzde 3,8 büyüdü. Ekonomide uygulanan politikalar ile inşaat sektöründeki büyüme de yavaşladı. 2014 yılının genelinde inşaat sektörünün yüzde 3,5-4,0 arasında büyümesi bekleniyor. İnşaat sektörü ekonomide ve sektördeki büyüme hızında yaşanan yavaşlamaya rağmen istihdamını arttırıyor. 2014 yılı ilk yarısı sonunda inşaat sektöründe istihdam 1.95 milyon ile geçen yılın aynı döneminin 111 bin kişi üzerinde. Sektör önemli bir istihdam kaynağı olmayı sürdürüyor.

Yurtdışı müteahhitlik işleri

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri inşaat sektörünün en kuvvetli alanlarından birini oluşturuyor. 2014 yılının ilk yarısında alınan proje sayısı geçen yılın ilk yarısına göre 2 adet artarak 116 oldu, ancak üstlenilen işlerin tutarı yüzde 14,7 gerileyerek 9,9 milyar dolara indi. 2014 yılında Irak, Libya, Rusya, Mısır ve Cezayir pazarlarında yaşanan sıkıntılar ile üstlenilen işlerde önemli düşüşler ortaya çıktı. Jeopolitik riskler Müteahhitlik sektörünün performansını sınırladı.

Türkiye konut dışı yapı sektörü

Fiili inşaat işlerindeki yavaşlamaya karşın yılın ilk yarısında yeni projelere başlama iştahı sürdü. Nitekim 2014 yılının ilk yarısında alınan yeni konut yapı ruhsatları metre kare olarak yüzde 35,7 artarak 84,0 milyon metre kareye ulaştı. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatları ise metre kare bazında yüzde 36,2 artarak 28,6 milyon metre kare olarak gerçekleşti. Otel, ofis, ticaret binaları (AVM vb) ile sanayi-depo binalarının tamamında alınan yapı ruhsatları önemli ölçüde arttı.

n2

Yapı malzemeleri sanayi

Yapı malzemeleri sektörü inşaat sektöründe yurtiçi ve yurtdışında, özellikle komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Yapı malzemeleri iç pazarı 2014 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 13.7 genişleyerek 54.9 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 10’a yakın enflasyon ile hesaplandığında reel olarak yüzde 3,5 büyüdü. Yapı malzemeleri sanayi üretimi yılın ilk yarısında yüzde 5,2 büyüdü. Yapı malzemeleri sektörü içinde 2014 yılının ilk yarısında üretimi en çok zayıflayan alt sektörler; soğutma ve havalandırma donanımları, profil demirler, mermerler, metal inşaat malzemeleri, inşaat demirleri, seramik sıhhi ürünler ile hazır beton sektörleri oldu. Sanayi üretimi en çok gelişme gösteren alt sektörler ise; metalden kapı ve pencere, duvar kağıdı, parke-yer döşemeleri, kayalar, elektrikli aydınlatma ekipmanları ile kireç ve alçı sektörleri oldu. Yapı malzemeleri ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,0 artarak 12.74 milyar dolar oldu. Mevcut küresel koşullar içinde yeni pazarlar edinmek giderek zorlaşırken, yapı malzemeleri sektöründe Türkiye’nin pazarlarını Avrupa Birliği ülkeleri ABD, Rusya, Orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ile Balkan ülkeleri oluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin yapı malzemesi ihraç ettiği ilk 20 ülke değişmedi. Mevcut pazarlarımız içinde Almanya, İngiltere, ABD, Romanya, Mısır, İran, BAE ve İsrail pazarlarında toparlanan ve hızlı ihracat artışları olduğu görülüyor. Buna karşın Rusya, Irak, S. Arabistan, Cezayir ve Libya pazarlarında önemli gerilemeler yaşanıyor. Yapı malzemeleri ithalatı ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 gerileyerek 5.44 milyar dolara düştü. İnşaat sektöründeki yavaşlama ve döviz kurlarındaki artış ithalatta gerilemeye yol açtı. İthalatın yurtiçi malzeme tedariki ile ikame edildiği görülüyor.

2014 ve 2015 yılı büyüme beklentileri

2014 yılının tamamında inşaat sektörünün yüzde 3,5-4,0, yapı malzemeleri sanayi üretiminin yüzde 5,0, yapı malzemeleri iç pazarının yüzde 10-12 arasında büyümesi öngörülüyor. 2015 yılı Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayi açısından ılımlı büyümelerin olacağı bir yıl olacaktır. Seçim yılı olması ile kamu altyapı yatırımlarının hızlanabileceği bir yıl olacaktır. 2015 yılında mevcut siyasi ve dış politik riskler çerçevesinde ekonomide yüzde 4,0, inşaat sektöründe yüzde 4,0-5,0 arası ve inşaat malzemeleri iç pazarında da yüzde 10-12 arası bir büyüme bekleniyor.

n3 

Kaynak : http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/hirdavat_sektoru_dile_geldi_p_elmas_26.04.2012%2021-50-47.pdf

Kaynak : http://www.nalburteknik.com/turk-yapi-sektoru-raporu-2014-degerlendirme/